Kelyje Nuleido Padangą – Kaip Pakeisti Automobilio Ratą

Kelyje Nuleido Padangą – Kaip Pakeisti Automobilio Ratą

Norint sutaupyti vietos didelė dalis šiuolaikinių automobilių neturi atsarginio rato. Daugelis automobilių komplektuojami su ratų remonto komplektu, susidedančiu iš sandariklio ir kompresoriaus. Jei jūsų automobilis vienas iš tokių, geriau susipažinti su jūsų komplektu ir jo naudojimu iš anksto, kad žinotumėte kaip elgtis ištikus bėdai kelyje.

Kaip pakeisti automobilio ratą

Jei jūsų automobilyje yra atsarginis ratas, būtų gerai namie pasipraktikuoti kaip jį pakeisti, kad netektų to mokytis ekstremaliomis sąlygomis. Žinant, kaip pakeisti automobilio ratą bus daug lengviau, kai jis subliūkš, taip stipriai nekliudys nei prastas oras, nei tamsi naktis.

Esant saugioje vietoje, turint visus įrankius ir suvokimą kaip atliekama ši procedūra, ratą pakeisti vieni juokai! Tačiau pirmiausiai pažiūrėkite ką apie tai rašo automobilio vartotojo vadovas. Ten gali būti kokių nors patarimų ar pastebėjimų aktualių būtent jūsų automobilio modeliui.

Patikrinkite slėgį pakeistoje padangoje artimiausioje degalinėje

Jūsų pačių saugumui, prieš keičiant ratą:

 • Nebandykite pakeisti rato pačiame kelyje. Visada pasitraukite kuo nuošaliau ir toliau nuo intensyvaus eismo.
 • Nebandykite keisti rato ant netvirto ar nelygaus paviršiaus.
 • Nebandykite pakeisti rato su keleiviais automobilyje. Tai nesaugu ne tik jums, bet ir keleiviams.
 • Nelyskite po mašina kai ji pakelta ant keltuvo.
 • Keltuvą fiksuokite tiktai gamintojo pažymėtuose kėlimo taškuose – netinkamoje vietoje fiksuotas keltuvas gali pažeisti automobilio kėbulą arba būti nestabilus ir nugriūti.

Ko jums prireiks pakeisti automobilio ratą:

 • Atsarginio rato – įsitikinkite kad jis tinkamai pripūstas.
 • Automobilio keltuvo – domkrato.
 • Rakto varžtams atsukti bei prisukti bei ratų slapuko, jei tokį naudojate.
 • Pirštinių – nuleistas ratas tikrai nebus švarus.
 • Žibintuvėlio, jei dirbsite tamsoje.
 • Šviesą atspindinčios liemenės – privaloma tik tamsiu paros metu, tačiau tikrai rekomenduotina ir dieną.

Prieš pakeliant automobilį

 • Užgesinkite variklį ir įjunkite avarinius žibintus.
 • Užtraukite rankinį ir įjunkite pirmą pavara arba P, jei automobilis automatine pavarų dėže.
 • Išimkite atsarginį ratą iš bagažinės ar laikiklio – jei ratas laikiklyje po automobilio dugnu, turėkite omenyje kad atlaisvinimo varžtai gali būti užrūdiję. Periodiškai tikrinkite jų būklę.
 • Pasidėkite atsarginį ratą greta to kurį keisite.
 • Nuimkite disko gaubtą jei toks yra.
 • Pastatykite keltuvą taip kad keliant jis atsiremtų į gamintojo rekomendu0jamą atramos tašką. Kelkite keltuvą tik tiek kol pamatysite kad ratas ima kilti. Daugiau nebekelkite.
 • Raktu atsukite rato varžtus (dauguma atsisuka prieš laikrodžio rodyklę). Naudokite raktų slapuką, jei jūsų ratai prisukti su slapuku.
 • Dažnai nepavyksta atsukti varžtų ranka, galite tam naudoti kūno svorį. Užmaukite raktą ant varžto galvutės, atsistokite greta rakto ir minkite jo rankeną koja. Būkite atsargūs – nenugriūkite.

Automobilio kėlimas

 • Pakelkite automobilio ratą tiek kad jis nebesiremtų į kelio paviršių.
 • Atsukite atlaisvintus varžtus prilaikydami ratą kad šis nenukristų, paskutinį išsukite viršutinį. Būkite atsargūs, išsukus varžtus ratas gali nukristi!
 • Atsukus varžtus abiem rankomis nuimkite ratą ir padėkite greta.
  Atsarginio rato uždėjimas
 • Atsarginio rato sumontavimas atliekamas taip pat kaip pradurto rato išmontavimas tik atvirkštine tvarka – ratas uždedamasį vietą, įtaikomas ir įsukamas nepriveržiant viršutinis varžtas, tada ranka prisukami kiti varžtai.
 • Prisukę varžtus atsargiai nuleiskite ratą ant žemės ir raktu tvirtai prisukite varžtus iki galo.
 • Nepalikite nuleisto rato, įsidėkite ratą į bagažinę ar laikiklį.

Pakeitus ratą

Jei jūsų atsarginis ratas yra labai siauras („tabletė“), atkreipkite dėmesį į rato profilyje pažymėtus įspėjimus ir apribojimus. Paprastai tokiu ratu saugu važiuoti ne didesniu nei 70 km/h greičiu. Šį ratą reiktų pasikeisti į įprastą kaip galima greičiau. Jis skirtas naudoti tik avariniais atvejais ir kuo trumpiau. Toks ratas neatstoja įprasto rato ir yra skirtas tik nuvykti į dirbtuves.

Naudojant atsarginį ratą, prietaisų skydelyje gali užsidegti klaidas žymintys perspėjimai, kaip ABS ar antipraslydimo sistemos. Taip nutinka tuomet kai atsarginio rato dydis neatitinka kitų ratų dydžių. Viskas susitvarkys kai vėl sumontuosite įprastą ratą.

Tačiau reiktų turėti omenyje kad važiuojant automobiliu su atsarginiu ratu gali neveikti kai kurios saugos sistemos kaip ABS ar stabilumo kontrolė.

 • Patikrinkite slėgį pakeistoje padangoje artimiausioje degalinėje.
 • Pavažiavę keletą kilometrų sustokite patikrinti ar neatsilaisvino ratą laikantys varžtai, prireikus prisukite tvirčiau.
 • Pakeiskite atsarginį ratą įprastu kaip galima greičiau.
Parašykite komentarą 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *